Tiểu tay thiện nghệ tại dị thế an gia sinh hoạt ký

Tác giả: Giả Tiễu Tiễu

Thể loại: Bố y sinh hoạt, xuyên qua thời không, điềm văn, chủng điền văn, chủ công, cuộc sống tiểu tay thiện nghệ công x đáng yêu kiên cường thụ

Nguồn raw + QT: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/

Tình trạng bản raw: Hoàn 38 chương

Tình trạng bản edit: Đang bò…. (03/05/2017)

Editor: Tử Nguyệt

Beta:

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn phi thương mại. 

Văn án

Tình yêu rất đơn giản bình thường lại vĩ đại

Đầu giường đến cuối giường xuân thu rồi đông hạ

Củi gạo dầu muối dấm sơn mã cẩu nam nam

Một lần đi săn bình thường trên núi Đại Hưng An

Lại không hiểu vì sao xuyên việt

Vận mệnh khiến ta gặp được ngươi

Từ đây thương ngươi sủng ngươi yêu ngươi

Chủ công, cuộc sống tiểu tay thiện nghệ công x đáng yêu kiên cường thụ

 

Nội dung nhãn mác: Bố y sinh hoạt, xuyên qua thời không, điềm văn, chủng điền văn

 

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Thiệu Bảo, Trình Liễu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Mục lục

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4

Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương 8

Chương 9     Chương 10   Chương 11   Chương 12

Chương 13   Chương 14   Chương 15   Chương 16

Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương 20

Chương 21   Chương 22   Chương 23   Chương 24

Chương 25   Chương 26   Chương 27   Chương 28

Chương 29   Chương 30   Chương 31   Chương 32

Chương 33   Chương 34   Chương 35   Chương 36

                      Chương 37   Chương 38