HOME

Thập niên chi ước hẹn

“Nếu như 10 năm sau, anh chưa lấy vợ, em chưa gả đi, em có đồng ý chung sống với anh không?”
“Em có thể lấy anh”
“Nhân sinh có một người như vậy ở bên, 10 năm hay 20 năm đều được…”
“Tôi yêu Phùng Kiến Vũ”
“Giữa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ sẽ không bao giờ có ngăn cách”
“Em vẫn luôn ở đây”
“Trong lòng tôi, một vạn câu anh yêu em cũng không bằng một câu anh nuôi em”
“Em không thể cả đời bảo vệ anh bình an, nhưng em hy vọng món quả của em có thể bảo vệ anh bình an một đời”
“Hai chúng tôi là kiểu quan hệ thế này rồi, không cầu em ấy nổi tiếng hay gì cả, chỉ cầu em ấy được bình an”